KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

        Thực hiện hướng dẫn tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Lạng Sơn.

        Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của Trường THPT Hoàng Văn Thụ;

       Trường THPT Hoàng Văn Thụ xây dựng và triển khai triển khai kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      - Nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động của nhà trường trong năm học 2017- 2018.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể,  giáo viên và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học.

- Đảm bảo đầy đủ nội dung, hình thức và tiết kiệm.

- Đảm bảo an toàn cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, đảm bảo trật tự ATGT.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

 1. Thành phần

     - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

     - Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

 2. Thời gian08h00, ngày 29 tháng 5 năm 2018.

 3. Địa điểm: Nhà đa năng trường THPT Hoàng Văn Thụ

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

  1.  

07h45’ –08h00’

- Tập trung học sinh

- Ổn định tổ chức

Đ/c Hoàng Văn Tư, GVCN, Đoàn TN

  1.  

08h00’ – 08h30’

Văn nghệ chào mừng

Đ/c Vũ Thùy Liên

  1.  

08h30’ – 08h40’

- Chào cờ

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Hoàng Diệu Linh

  1.  

08h40’ – 08h50’

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018.

Đ/c Hồ Công Liêm

  1.  

08h50’ – 8h55’

Phát biểu của đại biểu cấp trên

Lanh đạo cấp trên

  1.  

08h55’ – 9h05’

Phát biểu của đại biểu đại diện cha mẹ học sinh.

Ông Trần Văn Phú

  1.  

9h05’ – 9h20’

Công bố quyết định khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu:

1. Học sinh đạt giải trong kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 11 năm học 2018 - 2018.

2.  Học sinh đạt danh hiệu HSG trong năm học 2018 - 2018.

3. Giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh năm học 2018 - 2018.

4. Khen thưởng công đoàn

5. Khen thưởng tập thể lớp đạt kết quả cao trong đợt thi đua của Đoàn thanh niên.

Đ/c Đỗ Thị Ngọc Tĩnh

  1.  

9h20’- 9h30’

Bế mạc.

Đ/c Hoàng Diệu Linh

IV. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ         Theo bảng phân công đính kèm

V. KINH PHÍ

          Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, báo cáo Sở GD&ĐT.

          - Các tổ chuyên môn và Văn phòng hướng dẫn, đôn đốc giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

          - Đoàn thanh niên, Ban ANTT phân công giáo viên, đoàn viên đảm bảo an ninh trật tự buổi lễ.

          - Giáo viên chủ nhiệm: thông báo cho học sinh thời gian tổng kết; hướng dẫn, quản lý học sinh tham dự buổi Lễ nghiêm túc, đảm bảo sĩ số.

          - Lớp trực tuần thực hiện nghiêm túc các phân công chuẩn bị cho lễ tổng kết, thu dọn sau buổi lễ.

               Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Hoàng Văn Thụ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Lạng Sơn (b/c); 

- BGH;

- Các tổ chuyên môn, VP (th/h);

- Công đoàn, Đoàn TN(th/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Công Liêm

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 25
Tháng 11 : 902
Năm 2019 : 19.759